Formålet med puljen er at igangsætte flere fællesskabende aktiviteter på botilbud og i bofællesskaber i Voksne, Job og Handicap.

Under Download, kan du finde et idékatalog over aktiviteter, som måske kan inspirere til igangsættelse af forskellige aktiviteter.

Puljen gælder kun for 2022 og kan søges ad to omgange. Deadline for første ansøgningsrunde er den 1. maj 2022.

Følgegruppen for styrkelse af pårørendesamarbejdet i Voksne, Job og Handicap udvælger modtagerne af første del af puljen i juni 2022.

Du kan se kriterierne for tildeling af deltagerbudgetter her på siden, og du kan også hente dem under Download. Et af kriterierne er, at aktiviteterne skal være fællesskabende. Derfor skal det være muligt for alle borgere, pårørende og medarbejdere på et botilbud eller i et bofællesskab at deltage. Derudover kan puljen søges til nye aktiviteter og altså ikke til allerede eksisterende arrangementer.

Deltagerbudgetter til afprøvning af nye aktiviteter på et botilbud eller i et bofællesskab.

Der er deadline for første ansøgningsrunde 1. maj 2022, og deltagerbudgetterne for første ansøgningsrunde udvælges i juni 2022.

Der er opsat følgende kriterier for tildeling af deltagerbudgetter:

 • Deltagerbudgettet anvendes til fællesskabende aktiviteter på tilbud i Voksne, Job og Handicap
 • Ansøgningen om deltagerbudgetter sker fra pårørende til beboere på tilbud i Voksne, Job og Handicap.
 • Pårørende kan få hjælp fra afdelingslederen til at udarbejde ansøgningen om deltagerbudgetter
 • Ansøgningen skal kort beskrive aktiviteten, forventet antal deltagere i aktiviteten samt det ansøgte beløb. Det vægtlægges at den ansøgte aktivitet kommer flest mulige borgere til gavn.
 • Ansøgninger kan imødekommes med mindre end det ansøgte beløb
 • Beløbsgrænse pr. ansøgning er 10.000 kr.
 • Deltagerbudgettet bidrager til fælles aktiviteter med deltagelse af pårørende, borgere og medarbejdere på botilbud og bofællesskaber
 • Deltagerbudgettet anvendes til afprøvning af nye aktiviteter på tilbuddene
 • Aktiviteten arrangeres af pårørende eller frivillige. Efter aftale med tilbudsleder kan medarbejdere eventuelt bistå med hjælp til aktiviteten
 • Udgifter til aktiviteten dækkes efter faktuelle omkostninger, det vil sige efter kvitteringer og faktura
 • Aktiviteten skal afholdes inden næste ansøgningsrunde
 • Ved 2. ansøgningsrunde gælder, at ansøgere, der ikke fik tildelt penge ved 1. ansøgningsrunde, kommer før ansøgere, der har fået tildelt penge før, hvis de i ellers opfylder de øvrige kriterier.