Psykisk sygdom er en stor belastning for det menneske, som rammes. Har du eller din ægtefælle/samlever en psykisk lidelse, er det også voldsomt for dine nærmeste pårørende at være vidne til. Alle i en familie påvirkes naturligvis, når én, man holder af, får det skidt – også børn.


Psykiske sygdomme

Et stigende antal mennesker rammes i dag af psykiske lidelser. Og et stort antal børn og unge oplever, at deres mor eller far har det psykisk svært.

Men meget få fortæller om det til andre. Man vil gerne undgå at ‘alle ved det’. Man kan frygte andre menneskers reaktioner – nogle gange med god grund, for vi stadig lever i et samfund med mange fordomme og misforståelser om, hvad psykiske lidelser er for noget.


Børns reaktioner

Børn reagerer meget forskelligt på de vilkår, de lever under. De færreste børn snakker højt om deres bekymringer til nogen – især hvis forældrene også har svært ved at tale om sygdommen.

Et gammelt ordsprog lyder: “Hvad man ikke ved … har man ikke ondt af.” Efterhånden ved man dog, at børn klarer sig bedst, hvis de får hjælp til at forstå, hvad der er i vejen med deres syge forældre. Vi skal tale om dét, de alligevel fornemmer, så deres oplevelser og indtryk giver mening.

Det er vigtigt, at dit barn får hjælp til at tale om sine egne og familiens problemer, men børn kan bedst tage imod støtte, når de ved, at de voksne får hjælp.

Derfor er det bedste, du kan gøre, at sørge for, at:

  • Børnene får at vide, at det ikke er deres skyld eller ansvar.
  • Børnene får mulighed for at tale med andre børn, der har oplevet det samme.
  • I kommer til at tale om sindslidelsen i jeres familie.