Gruppen mødes to timer hver eller hver anden uge og ledes af to voksne, der til daglig arbejder som bostøtter.

Formålet med grupperne er at barnet:

  • Får viden om og forståelse for psykisk sygdom
  • Oplever at det ikke er alene
  • Bliver bedre til at mærke egne følelser og behov
  • Kan adskille sig fra den forælder, der har psykiske problemer
  • Bliver bedre til at passe på sig selv
  • Opnår redskaber til bedre at kunne håndtere vanskeligheder i hverdagen
  • Bliver bedre til at udtrykke sig over for andre.

Inden gruppestart bliver hele familien inviteret til en forsamtale, hvor bostøtterne informerer om deres gruppetilbud og hører om familien.

Man kan være med i en gruppe i kortere eller længere tid.

Børnegrupperne er et tilbud i Center for Bostøtte i eget hjem, som er en del af Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.