Vi arbejder med, at styrke den unges forudsætninger for at få kompetencer, der gør ham eller hende i stand til at blive "aktør i eget liv" og indgå i et aktivt og sundt ungdoms- og voksenliv. Målet er, at den unge opnår større selvstændighed og bliver mere selvhjulpen i dagligdagen.

Tilbuddets indhold

Vi støtter den unge i forhold til uddannelse eller beskæftigelse, indsigt i og mestring af egne vanskeligheder og handicap, udbygning af sociale og personlige kompetencer, botræning og lignende.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt Ungecentret Skanderborgvej.