Hvis du oplever, at nogen i din familie kontrollerer, hvad du laver, bestemmer hvem du må snakke med, hvilke uddannelse eller hvilket arbejde, du må tage eller hvem du skal giftes med, kan vi hjælpe dig med at komme videre. Vi tilbyder råd og vejledning, mægling, mentorordning, ny bolig og mere.

Det kan også være drenge og mænd

Både drenge og piger, mænd og kvinder kan blive udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Vi hjælper alle, der forhindres i at leve det liv, de ønsker - uanset alder, køn og etnicitet.

Tilbuddets indhold

Vi giver råd og vejledning til borgere, pårørende og fagpersoner telefonisk eller ved samtaler. I samtalerne kommer vi ind på, hvilke muligheder der for at få hjælp og støtte til at forlade et undertrykkende miljø.

Når vi har modtaget en henvendelse, kontakter vores koordinator dig. Hvis din henvendelse er akut, kan du bruge krisecentre og RED Safehouse, der er link her på siden.

Fagpersoner kan få råd og vejledning i forhold til enkeltsager, her hjælper vi med at kvalificere arbejdet med borgere, der er udsat for social kontrol. Vi giver desuden sparring i forhold til risikovurdering.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du kan selv kontakte os, hvis du har brug for hjælp. Du kan også kontakte vores koordinator og få en uforpligtende snak.

Du kan være anonym.

Hvis du er under 18 år og vi får kendskab til forhold, der virker bekymrende, har vi pligt til at gå videre med bekymringen - fordi du har ret til en god og tryg opvækst.