Vi kan give telefonisk rådgivning eller besøge borgeren i hjemmet eller der, hvor han eller hun er, aften og nat.

Tilbuddets indhold

Vi giver omsorg, råd og vejledning og vurderer, om vi skal involvere andre, som fx Psykiatrisk Skadestue, Somatisk Skadestue, vagtlægen, Børn- og Ungevagten, krisehjem, forsorgshjem, politi eller andre.

Vi ledsager gerne borgeren til behandling og støtteforanstaltninger.

Hvis borgeren giver sit samtykke, følger vi også op på indsatsen ved at kontakte relevante samarbejdspartnere.

Vi er et tværfagligt team, der består af erfarne psykiatri- og socialpsykiatriske medarbejdere fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Hvis der er børn involveret

Vi har en særlig forpligtigelse i forhold til børn og unge. Rykker vi ud til et sted, hvor der er børn og unge under 18 år, følger vi nøje procedurerne for underretning.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Ring til os, hvis du er bekymret for en borger.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 12.