Du kan få hjælp fra en bostøtte. Bostøtten tager udgangspunkt i dine egne ressourcer og støtter dig også i at opbygge netværk og til at deltage i samfundslivet. Bostøtten kan også vejlede dig i sundhed og i at tage omsorg for dig selv.

Bostøtten er tidsbegrænset, og vi lægger en plan for støtten sammen med dig.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til en bostøtte. Hvis du er 66 år eller under, kan du kontakte din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne eller udfylde nedenstående  ansøgningsskema til ansøgere under 66 år.

Hvis du er 67 år eller over, kan du ringe til Sundhed -og Omsorgslinjen eller udfylde nedenstående ansøgningsskema til ansøgere over 67 år.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85