Du kan få hjælp fra en bostøtte. Bostøtten tager udgangspunkt i dine egne ressourcer og støtter dig også i at opbygge netværk og til at deltage i samfundslivet. Bostøtten kan også vejlede dig i sundhed og i at tage omsorg for dig selv.

Bostøtten er tidsbegrænset, og vi lægger en plan for støtten sammen med dig.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til en bostøtte, kontakt din sagsbehandler i Center for Myndighed eller udfyld ansøgningsskema.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.