Du kan få hjælp fra en bostøtte. Bostøtten tager udgangspunkt i dine egne ressourcer og støtter dig også i at opbygge netværk og til at deltage i samfundslivet. Bostøtten kan også vejlede dig i sundhed og i at tage omsorg for dig selv.

Bostøtten er tidsbegrænset, og vi lægger en plan for støtten sammen med dig.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til en bostøtte, kontakt din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne eller udfyld ansøgningsskema.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.