Vi støtter borgeren, så hans eller hendes problemer ikke bliver større end de allerede er.

Tilbuddets indhold

Vi fastholder kontakten og er ihærdige i vores støtte. Vi forsøger at give borgeren håb og tro på, at han eller hun kan få et værdigt liv med muligheder.

Vi samarbejder med boligforeninger, hjemmeplejen, borgerens læge, tandlæge og flere.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Borgeren skal henvises. Det vil typisk være Det Opsøgende Team, Center for Bostøtte i eget Hjem, socialcentrene eller folkehusene, der henviser til Flexbo. Flexbo visiterer herefter selv til eget tilbud.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.