Hvis du er fyldt 18 år, har svære psykiske lidelser, sociale problemer, et væsentligt reduceret funktionsniveau og har to eller flere diagnoser som fx psykisk sygdom, autisme, ADHD, hjerneskade, kan du få omfattende socialpædagogisk støtte til mestre eget liv. Du kan få bevilling til hjælp fra en mestringsvejleder fra Specialteamet.

I tæt dialog med dig og Myndighedsrådgiver udformes og tilbydes støtten efter dine/individuelle behov.

Det overordnet formål med den Specialiseret mestringsvejledning er at fastholde og udvikle dit funktionsniveau og dit potentiale. Vi kan tilbyde støtte alle ugens 7 dage klokken 8-22.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal søge om tilbuddet ved Rådgivning og Visitation Voksne.

Lovgrundlaget

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.