Vi har 20 bofællesskaber, og i de fleste af dem, får du egen lejlighed med lejekontrakt. Bofællesskaberne er meget forskellige. Nogle er opgangsfællesskaber, andre er fritliggende klyngehuse. De har forskellige grader af bostøtte. Du får plads i et bofællesskab, der passer til de udfordringer, du har.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Center for Myndighed.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.