Tilbuddet er et rehabiliteringsforløb, hvor vi arbejder med individuel handleplan. Vi støtter dig i at deltage i samfundet og opsøge hjælp, når du har brug for det.

Tilbuddets indhold

Bofællesskabet er en del af den selvstændige afdeling Grøfthøjparken, som har 28 boliger og en afdelingsbestyrelse under boligforeningen Aarhus Omegn. I øjeblikket har bofællesskabet 15 rækkehuse, og vi overtager de øvrige 13 efterhånden som de bliver opsagt.

Vi har også et fælleshus med et køkken/alrum, en tv-stue og et badeværelse

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.