Vi har 8 opgangsfællesskaber, og i dem, får du egen lejlighed med lejekontrakt.

Opgangsfællesskaberne er meget forskellige. Nogle er opgangsfællesskaber hvor lejemålene er samlet i samme bygning, andre er områdefælles-skaber, hvor de tilknyttede lejemål ligger i samme boligmasse med en tilknyttet ekstern fælleslejlighed til benyttelse af beboerne i fællesskabet.

Opgangsfællesskaberne har forskellig grad af medarbejderstøtte. Du får plads i et opgangsfællesskab, der passer til de støttebehov du har.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Hvis du er over 29 år, kan du kontakte din sagsbehandler i Center for Rådgivning og Visitation Voksne. Hvis du er 29 år eller under, kan du kontakte din sagsbehandler i Ungecenter Værkmestergade.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.