Vi støtter både dig individuelt og fællesskabet. Vi sætter løbende gang i fælles hverdagsaktiviteter efter aftale med jer. Der er aktiviteter målrettet både til enkelte beboere og til fællesskabet. Vi ønsker et misbrugsfrit miljø og arbejder aktivt på at have det.

Tilbuddets indhold

De daglige måltider er et naturligt samlingspunkt, og vi opfordrer til, at du tilmelder dig vores servicepakke, som omfatter 3 daglige måltider. Tilmelding betyder, at du også skal deltage aktivt i indkøb, madlavning og oprydning i forbindelse med måltiderne. Vi har ansat en medarbejder, der tager sig af de primære indkøb og laver aftensmad tre gange om ugen.

Hver 14. dag har vi "talerørsmøde", som er et beboermøde, hvor vi drøfter aktuelle emner og træffer fælles beslutninger.

Vi har 21 2-værelses lejligheder, som vi udlejer med almindelig lejekontrakt. Desuden er der fælleslokaler og atriumgård. Der er adgang fra egen lejlighed direkte ud i fælles lokalet.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.