Tilbuddet er specielt for dig, der er klar til at bo i et socialt og praktisk forpligtende fællesskab, hvor du ikke må bruge rusmidler som alkohol eller medicin, der ikke er lægeordineret. Et ophold varer typisk i 6 måneder til 2 år.

Vi støtter og udfordrer dig til at tage ansvar for dit liv og til at deltage i fællesskaber. Vi tager afsæt i fællesskaber i hverdagslivet i huset og i din nære omverden, netværk og deltagelse i civilsamfundet, og vi støtter dig i at afklare og forfølge dine beskæftigelses- eller uddannelsesønsker.

Du kan også få tid og støtte til at (gen)opbygge en rusmiddelfri hverdag.

Tilbuddets indhold

Vi ligger i Grønnegade og har i alt 7 delelejligheder. Lejlighederne har2 værelser, fælles køkken og fælles bad.  Udover lejlighederne er der en række rigtig gode fælles faciliteter som stue, køkken og udeareal.

Vores praktisk-forpligtende fællesskab sætter strukturen for dagligdagen. Den består bl.a. af fælles spisning torsdag aften, et fælles ansvar for rengøring samt diverse møder, der understøtter såvel fællesskabet som den enkeltes udvikling.

Halvvejshuset har 2 medarbejdere, der har deres primære arbejdstid i dagtimerne. Der ikke aften-/natdækning i tilbuddet.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Hvis du får støtte til at forblive rusmiddelfri, skal du kontakte Rusmiddelcenter Aarhus.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 107 om midlertidigt ophold i boformer. Tilbuddet er en del af Rusmiddelcenter Aarhus i Job, Sundhed og Ydelse.