Her støtter vi dig i at opnå størst mulig selvhjulpenhed, indflydelse på din egen livssituation, en struktureret og genkendelig hverdag, hvor du kan mestre dit liv. Du bor her med lejekontrakt i henhold til lejeloven.

Kilden

Ældreboliger til hjemløse og socialt udsatte borgere, der efter et liv med rusmiddelbrug, social udsathed, psykiske og somatiske problemstillinger har udviklet kroniske lidelser og ikke kan klare sig i egen bolig. Her kan du få daglig pleje, omsorg, pædagogisk støtte og hjælp til håndtering af rusmiddelbrug, medicin og personlige hygiejne.

Søhuset

Plejeboliger til hjemløse og socialt udsatte borgere, som har brug for pleje og for at være i et mindre miljø med få mennesker omkring sig.

Målgruppen er yngre end i traditionelle plejeboliger, fordi de har et rusmiddelbrug, fysisk svækkelse og komplekse sundhedsproblemer. Borgerne har brug for pleje og omsorg hele døgnet og kan ikke klare sig alene.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Center for Rådgivning og Visitation Voksne.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.