Her støtter vi dig i at mestre eget liv, løse udfordringer, opleve stabilitet, genopbygge integritet og mening og deltage i det sociale liv. Målet er, at du bevarer egen bolig og dermed forebygger sociale problemer og risikoen for hjemløshed.

Vi har fokus på at skabe muligheder for aktivitet, samvær og beskæftigelse via tilbud på Østervang, civilsamfund og frivillige organisationer. Der er medarbejderdækning alle hverdage, og derudover skal beboerne kunne klare sig selv.

Du bor her på lejekontrakt i henhold til lejeloven og er fortrinsvis omfattet af Aarhus Kommunes hjemløshedsplan med særlige sociale problemer som rusmiddelbrug, psykiske lidelser, kriminalitet og kognitive vanskeligheder.

Mosen-Bækken

Du bor i egen fritliggende bolig på 40 m2 i grønne omgivelser ved Forsorgshjemmet Østervang. Vi tilbyder bl.a. tøjvask, måltider og rengøring for at støtte dig til at opretholde en hverdag.

Klyngehusene

Du bor i egen fritliggende bolig på 40 m2 i grønne omgivelser med gåafstand til Viby Torv, hvor der findes gode indkøbs- og transportmuligheder.

Skanderborgvej, Søgade, Grundtvigsvej

Du bor i egen bolig i en opgang med 2 værelseslejligheder i forskellige størrelser, og derfor varierer huslejeprisen.

Boligerne er ikke egnede til dig, hvis du har fysiske handicap. Du må gerne have forskellige problematikker, men du skal kunne klare dig i din bolig med minimal støtte fra mestringsvejledere (ca. et ugentlig besøg).

Du må ikke have for massivt et rusmiddelbrug eller en adfærd, der medfører larm, utryghed for de andre beboere, salg af stoffer eller lignende.

Skanderborgvej og Søgade har sociale viceværter, som udelukkende fungerer som eksempler på ”Den gode nabo”. De sociale viceværter står for vask af trapper i opgangene.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Center for Rådgivning og Visitation Voksne.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 85.