Hos os kan du skabe dig en tilværelse i eget hjem i et af vores 20 mindre rækkehuse, der ligger omkring grønne gårdmiljøer.

Vi har to typer boliger og et fælleshus. I 10 boliger kan du få et længerevarende rehabiliteringstilbud i egen bolig, i de øvrige 10 boliger kan du få et midlertidigt afklarings- og rehabiliteringstilbud. Fælleshuset er det daglige mødested for beboere og medarbejdere.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Center for Myndighed. Hvis du er 67 eller derover skal du henvises via din visitator i Sundhed og Omsorg.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens §§ 85 (længerevarende tilbud) og 107 (midlertidigt tilbud).