Vi også stævner, turneringer, event og ferie- og aktivitetsrejser. Formålet er at motivere og engagere til idræt for derigennem at højne livskvaliteten.

Tilbuddets indhold

Alle idrætstilbud foregår ved forskellige idrætsanlæg eller andre steder, hvor mennesker mødes i Aarhus. Vi bruger også et stort idrætsrum på Katrinebjergvej.
Vi har en idrætskonsulent og flere idrætstrænere og instruktører ansat.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du har lyst til at deltage i idrætsaktiviteter er du velkommen til at kontakte os.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter serviceloven § 104.