Du finder blandt andet musik, idræt samt køkken- og caféarbejde. Vi har også kreative værksteder eller bare rum og plads til, at du kan være her, som den, du er.

Vores ambition er at skabe et trygt og åbent miljø i et dynamisk kultur- og aktivitetshus, hvor vi arbejder med dine ressourcer, styrker dit netværk og indgår i tæt samarbejde med lokalsamfundet.

Vi samarbejder med dig om at sætte aktiviteter i gang, der skal styrke dine kompetencer personligt, socialt og fagligt, så du kan deltage i samfundet på lige fod med alle andre og med de forudsætninger, du har.

Ud over vores daglige/ugentlige aktiviteter arrangerer vi jævnligt åbne arrangementer, teater, koncerter, udstillinger, udflugter m.v. Vi kan desuden tilbyde kognitive samtaleforløb, juridisk og social vejledning samt individuelle samtaler efter behov.

De Splittergale har deres lokaler og aktiviteter hos os. Vi støtter desuden Den Venlige Psykiatribrugerforening, blandt andet med lokaler, ved arrangementer og med publikationer.

Du er velkommen til at tage pårørende med.  Pårørende har også mulighed for at deltage i de forskellige aktiviteter, arrangementer, fester og ture ud af huset m.m. samt være en del af det sociale samvær hos os.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Har du lyst til at deltage i aktiviteter, så kontakt os. Du er også velkommen til at kigge forbi i åbningstiden.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter Servicelovens § 104.