Nu kan du komme på Kragelund uden forhåndstilmelding. Vi holder åbent mandag til torsdag klokken 9-14:30 og fredag klokken 9-13:30.
Du skal stadig følge anvisninger om at spritte af, så snart du kommer ind i huset og respektere det antal personer, der må opholde i de forskellige lokaler. Der er skilte og vejledninger, som du kan følge, og ellers kan du spørge en medarbejder.
De fleste dage er der morgenmad, som serveres af medarbejdere. Køkkenet, studiet, kælderen og de 2 musiklokaler er stadig lukket.
Vi har ikke fokus på din diagnose, men møder dig som menneske. Vores ambition er at skabe et trygt og åbent miljø i et dynamisk kultur- og aktivitetshus, hvor vi arbejder med dine ressourcer, styrker dit netværk og indgår i tæt samarbejde med lokalsamfundet.
Vi samarbejder med dig om at sætte aktiviteter i gang, der skal styrke dine kompetencer personligt, socialt og fagligt, så du kan deltage i samfundet på lige fod med alle andre og med de forudsætninger du har. Udover vores daglige/ugentlige aktiviteter arrangerer vi jævnligt åbne arrangementer, teater, koncerter, udstillinger, udflugter m.v., og vi kan desuden tilbyde kognitive samtaleforløb, juridisk og social vejledning samt individuelle samtaler efter behov.
De Splittergale har deres lokaler og aktiviteter her hos os. Vi støtter desuden Den Venlige Psykiatribrugerforening bl.a. med lokaler, ved arrangementer og med publikationer.
Vi har en oversigt over vores aktiviteter, du kan hente den under "Download".

Pårørende er velkomne

Du er velkommen til at tage pårørende med, og pårørende har også mulighed for at deltage i de forskellige aktiviteter, arrangementer, fester og ture ud af huset m.m. samt være en del af det sociale samvær hos os.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Har du lyst til at deltage i aktiviteter er du velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen til bare at "kigge forbi" i åbningstiden.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 104.