Vores formål er beskrevet i vedtægterne:

  • At sikre at Kultur- og kontaktsted Kragelund fortsætter med at være et godt sted for brugere, ansatte, pårørende m. fl.
  • At arbejde for et åbent og imødekommende miljø på Kultur- og kontaktsted Kragelund med plads til alle.
  • At arbejde for at faciliteterne på Kultur- og kontaktsted Kragelund bliver anvendt bedst muligt – også uden for stedets normale åbningstid.
  • At arbejde for at styrke brugernes netværk således at isolation modvirkes og livskvalitet fremmes.
  • At fremme ideer og tiltag, der vil forbedre Kultur- og kontaktsted Kragelund.
  • At udbrede kendskabet til sindslidelser og bl. a. på den måde modvirke fordomme og forskelsbehandling.

Vi er altid åbne overfor forslag til foreningens arbejde, det kan f.eks. være idéer til arrangementer, ting, effekter, aktiviteter, ture, oplevelser eller noget helt tredje - altså også gerne emner, som foreningen kan søge om penge til. Har du en god idé, så kom gerne til et af bestyrelsens medlemmer eller skriv det på en lap papir og læg det i forslagskassen, der hænger i caféen på Kragelund.

Det koster 30 kr. pr. halvår at være medlem af foreningen. Hvis du ønsker at være medlem, så tal med en fra personalegruppen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en revisor og medlemmer.