Vi skal ses som brobygning mellem dansk kultur og andre kulturer, og vi understøtter din mulige deltagelse i samfundet og hjælper dig med at forstå det danske samfund.

Du kan mødes med andre over en kop te eller kaffe og få en snak om det, der optager dig.

Vi tilbyder rådgivning og hjælp til kontakt med offentlige myndigheder, og i særlige svære eller fastlåste situationer kan vores tolk være behjælpelig med at tolke mellem dig og de offentlige myndigheder.

Mødestedets medarbejdere kan også hjælpe dig med særlige jobrelaterede indsatser. Det kan fx være følgeskab til opstart af job, hjælp til at forstå en instruktion, lønforhold, forventninger til jobbet m.m.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Har du lyst til at komme hos os, kan du blot møde op i åbningstiderne.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter Servicelovens § 104.