Vores formål er at fremme forståelsen for det danske samfund og understøtte dine muligheder for at deltage i samfundet.
Vi tilbyder brobygning mellem dig og myndigheder eller systemer og mellem dansk kultur og andre kulturer. Vi drøfter emner som børnehave, skole, kriminalforsorgen og andre socialpolitiske forhold i forhold til din aktuelle situation.
Vi tolker mellem dig og myndigheder i svære eller fastlåste situationer.
Vi arbejder med dine økonomiske forhold, skat, bank, budgetopstilling, og vi samarbejder med Borgerservice, Udbetaling Danmark og Brabrand Boligforening.
Vi har særligt jobrelaterede indsatser, hvor vi giver støtte til at fastholde dig i det job du har, hvis du har et, og vi giver følgeskab til jobbene, det vil sige hjælp til at forstå instruktioner, lønforhold og forventninger fra arbejdsgiver.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Har du lyst til at komme hos os, kan du blot møde op i åbningstiderne. Du skal være førtidspensionist eller pensionist, psykisk sårbar, 35-60 år og have anden etnisk oprindelse end dansk.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 104.