Vores målsætning er at erstatte manglende beskæftigelse med meningsfyldte fællesskaber og alternativ beskæftigelse som fx Hus Forbi, kurser, idræt, musik, Poverty Walk, daglejer arbejde og meget mere. Samtidig forsøger vi også at løse borgernes sociale problematikker i samarbejde med de øvrige kommunale indsatser.
Vi fungerer også som kontaktsted og bindeled til private og offentlige tilbud og hjælpefunktioner.
Mange af de borgere, der kommer hos os er spontane og reagerer umiddelbart på de problemer, de har i hverdagen. Der er derfor ofte uro her.

Nåleparken

Nåleparken er vores udendørs opholdssted, den ligger på Kalkværksvej 3 i Aarhus C. Nåleparken er et fristed, hvor stofmisbrugere kan injicere (næsten) uforstyrret. Vores medarbejdere fører tilsyn med stedet.
De borgere, der kommer i Nåleparken kommer fra hele byen og særligt fra Broen, Reden og Værestedet, der alle har lokaler i nærheden.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Har du lyst til at deltage i vores aktiviteter, kan du blot møde op i åbningstiden. Du finder vores adresse under "Kontakt" her på siden.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 104.