Den Rusfri Indsats består af Café1, som er et Cafétilbud med fokus på samvær, fællesskab og aktiviteter i Café1 og ude af huset.

Derudover kan du i Den Rusfri Indsats benytte tilbud som tilbagefaldsforebyggende grupper og hjælp til selvhjælp i forhold til beskæftigelse, uddannelse og samarbejdet med andre offentlige instanser. Der er mulighed for efterbehandling efter SEL §101 og SUL §141.

Sådan får du kontakt til tilbuddet

Du er velkommen til at ringe på hovednummer 87 13 21 00 eller direkte til Den Rusfri Indsats 87 13 21 10, hvis du vil vide mere.

Hvis du skriver til os via sikker post-linket under kontakt, så husk at skrive dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 101.