Tilbuddets indhold

Vi vedligeholder samtlige bygninger og udearealer. Vi har træværksted, montage, brændeproduktion, motion, foto, it, udehold og pakkeopgaver. Der kommer cirka 30 borgere hos os dagligt.

Vi understøtter en udredning og planlægning eller de planer, der allerede er lagt for dig.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du er interesseret og er fyldt 18 år og tilknyttet et tilbud på Forsorgshjemmet Østervang eller er henvist til et ressourceforløb, er på sygedagpenge eller kontanthjælp, skal du blot kontakte os.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens §§ 103 og 110.