I vores modtageenhed afklarer vi, om du kan blive på Østervang og hvilket tilbud, der i givet fald vil være det bedste for dig. Det sker i samarbejde med dig og andre relevante samarbejdspartnere. Du kan være i vores modtageenhed i 14-21 dage, hvorefter du typisk flytter hen til tilbuddet.

Får du plads i vores forsorgsenhed, laver vi en udredning for at finde en passende bolig til dig. Udredningen kan bruges af dig, din kontaktperson og eventuelt også en myndighedsrådgiver.

Vi arbejder desuden med individuelle pædagogiske strategier, så du får et så stabilt ophold på Østervang som muligt.

Vi tilstræber, at du højst er i vores forsorgsenhed i 120 dage.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Vil du gerne have et botilbud på Østervang, kan du selv kontakte os.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 110.