Tilbuddets indhold

Forsorgstilbuddet Nordbyen

Tilbuddet har 16 faste pladser, to natpladser og et samværstilbud. Som udgangspunkt skal et ophold ikke strække sig over 120 dage. Ved indskrivning får du tilknyttet en kontaktperson og får en grundig introduktion til husets rammer.

Du skal udfylde en samtykkeerklæring, så vi, sammen med dig, kan samarbejde med andre parter om din sag. Det er vigtigt, at du samarbejder aktivt omkring løsningen af din boligsituation, mens du er her.

Gennem samtaler og samvær støtter vi dig i at blive klar i forhold til dine fremtidige bolig- og støttebehov.

Du skal betale for kost og logi mens du er her.

Natpladser

Der er indskrivning på natpladserne klokken 18:30 - 22. Du kan få et bad, et let måltid, toiletartikler og evt. rent tøj. Du skal forlade værelset inden klokken 9:30 næste dag. Du kan få en samtale med en medarbejder omkring din aktuelle boligsituation. Du skal betale for overnatningen.

Samværstilbuddet Nordbyen

Samværstilbuddet er især til dig, der enten bor på Nordbyen. Du kan få et måltid mad, være med til sociale aktiviteter i og uden for huset eller blot deltage i socialt samvær.

Sådan får du adgang til tilbuddene

Hvis du vil indskrives på en fast plads, kan du ringe til os eller møde op hos os.

Afdelingslederen på Nordbyen beslutter, hvem der får et ophold.

Lovgrundlag

Forsorgstilbuddet drives efter servicelovens § 110.