I vores modtageenhed afklarer vi, om du kan blive på Østervang og hvilket tilbud, der i givet fald vil være det bedste for dig. Det sker i samarbejde med dig og andre relevante samarbejdspartnere. Du kan være i vores modtageenhed i 14-21 dage, hvorefter du typisk flytter hen til tilbuddet.

Får du plads i vores forsorgsenhed, laver vi en udredning for at finde en passende bolig til dig. Udredningen kan bruges af dig, din kontaktperson og eventuelt også en myndighedsrådgiver.

Vi arbejder desuden med individuelle pædagogiske strategier, så du får et så stabilt ophold på Østervang som muligt.

Vi tilstræber, at du højst er i vores forsorgsenhed i 120 dage.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Vil du gerne have et botilbud på Østervang, kan du selv kontakte os.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 110.

 

Produktion og brændesalg

På Østervang er der i tilknytning til de øvrige bo- og forsorgsfaciliteter forskellige produktionsværksteder, hvor du som bruger kan engagere dig med blandt andet fremstilling af brænde og træpiller, afmærkningspæle til vejarbejde og skydedørsbeslag. Stedets personale assisterer og der tilbydes et mindre skattepligtigt honorar.

Som privatperson kan du købe brænde og træpiller fra Østervangs brændselsproduktion. Der er mulighed for både afhentning og levering. Se prislisten og mulighederne under ”download” i menuen til højre.

Virksomheder er ligeledes velkomne til at kontakte Østervang i forhold til produktionen – såvel om køb af nuværende produkter som forespørgsler om ny produktion på bestilling eller som kontraktopgave. 

Prisliste