Vi støtter dig i at komme i egen permanent bolig.

Tilbuddets indhold

Mens du er hos os, skal du aktivt medvirke til forandring og udvikling. Gennem et tæt samarbejde støtter vi dig i at koordinere og tilrettelægge en målrettet indsats, der passer til dig. Vi samarbejder også med andre relevante samarbejdspartnere, som fx andre afdelinger i Sociale Forhold og Beskæftigelse og kommunen og frivillige organisationer. Målet er, at du bliver i stand til at flytte i egen bolig.

Når du flytter ind hos os, må du medbringe ca. 2 flyttekasser med dine egne ting og eget tv, men ingen større møbler.

Vi har 14 møblerede lejligheder med eget køkken og bad, et stort fælles køkkenalrum og en stor have.

Udslusning

Når du finder din egen bolig, tilbyder vi dig såkaldt efterforsorg fra det personale, du kender i forvejen. Du kan være tilknyttet efterforsorg i op til et år. Vi har bl.a. adgang til nogle startboliger i et kollegie.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil have ophold hos os, skal du blot ringe eller skrive til os via link under "Kontakt os". Husk at skrive dine kontaktoplysninger i mailen, ellers kan vi ikke komme i kontakt med dig.

Andre kommunale afdelinger og samarbejdspartnere kan også henvise dig. Vi har ingen akutte pladser og heller ingen venteliste. Vi gemmer din henvendelse i en måned, og hvis du ikke har fået en plads inden da, opfordrer vi dig til at kontakte os igen. 

Konkret information til samarbejdspartnere.

Henvisning fra offentlige myndigheder og/eller samarbejdspartnere

Ved henvendelse fra samarbejdspartnere ønsker vi en kortfattet, men informativ, beskrivelse af den unges aktuelle situation og sociale belastningsfaktorer. Beskrivelsen er med til at danne grundlag for videre drøftelse vedrørende eventuel indskrivning. 

 
Vi har ikke ventelister

Alle henvendelser er gældende i én måned fra henvendelsesdato, hvorefter vi opfordrer til genhenvendelse hvis der stadig er interesse og behov for plads på Malmøgade.
 
Vil tildeler ledige pladser ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Vi lægger vægt på at skabe balance i beboersammensætningen, da gruppedynamikken har stor betydning i forhold til at skabe udviklingsfremmende rammer. Indskrivningen sker primært i dagtimerne.

 
Delplan

Målet med midlertidig ophold på Malmøgade - et forsorgstilbud for unge er, at de unge støttes og vejledes i at tilegne sig de egenskaber der skal til, for at de kan komme ud i en permanent bolig.
 
Vi arbejder med individuelle delplaner for at sikre, at der arbejdes målrettet med at optimere den unges muligheder for at komme i permanent bolig. Delplanen er et fælles værktøj til at sikre den unges udvikling under opholdet og udarbejdes i samarbejde med personale men med afsæt i den unges egne ønsker og ambitioner.
 
For at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens instanser, vil den unge ligeledes tilbydes udarbejdelse af en § 141 handleplan i samarbejde med fremskudt myndighed.

 
Proceslinjen

Under den unges ophold på Malmøgade arbejdes der ud fra Malmøgades proceslinje. Den unges situation klarlægges og sammen med kontaktperson og øvrigt personale, guides den unge igennem proceslinjen i vejen mod permanent bolig. Du kan se proceslinjen under "Nyttige dokumenter".

 
CTI-metoden

Malmøgade råder over udslusningsboliger i Århus Nord, som kan tilbydes den unge i den sårbare periode, hvor han eller hun skal flytte i egen bolig.
 
Vil tilbyder samtidig den unge intensiv og koordinerende indsats ud fra CTI-metoden. CTI står for Critical Time Invention og er en 9 måneders afgrænset intensiv bostøtteindsats, der har til formål at skabe glidende overgange fra boform til egen bolig.
 
Du kan læse mere om CTI-metoden i vores pjece og på Socialstyrelsens hjemmeside.
 

 
Recovery-orienteret tilgang

Vi arbejder Recovery-orienteret. På Malmøgade vil de unge derfor opleve en høj grad af medinddragelse i forhold til individuelle og organisatoriske beslutningsprocesser. De tilbydes som et led heraf, eksempelvis at skrive deres egne journalnotater ligesom deres holdninger og meninger vægtes og de inddrages i daglige beslutningsprocesser gennem f.eks. beboermøder, rundvisninger eller når de sidder med til ansættelsessamtaler.