Teamet opsøger og hjælper dagligt mennesker, der af forskellige årsager, afviser eller ikke er i stand til at benytte tilbud i det etablerede sociale og behandlingsmæssige system.

Det er oftest mennesker, der har en psykisk sygdom, har et stof- eller alkoholmisbrug og som ikke selv formår at søge hjælp.

Gennem Det Opsøgende Team får hver person en støtte-/kontaktperson, der via samtaler, hjælp til det praktiske og
forskellige bo- og behandlingstilbud giver mulighed for at vende tilbage til det etablerede samfund i eget tempo og på egne præmisser.

Alle har mulighed for at henvende sig til Det Opsøgende Team. Det gælder både folk i professionelt hverv, bekymrede pårørende eller borgere, der bemærker mennesker med kendetegn på at leve isoleret fra resten af samfundet.

Mange af de mennesker, vi hjælper, er hjemløse, er sindslidende, har et stof- eller alkoholmisbrug eller har andre svære problemer. Fælles for disse mennesker er, at de ikke selv kan eller vil søge hjælp, og at det kræver en særlig indsats at hjælpe dem.

Nogle kendetegn kan være:

 • kommer aldrig udenfor en dør
 • går hvileløst rundt
 • bytter rundt på nat og dag
 • tager stoffer og drikker
 • opfører sig mærkeligt, siger underlige ting
 • har problemer med den personlige hygiejne
 • er isolerede og alene
 • virker sky og uden kontakt til andre
 • har meget lidt eller ingen kontakt til omverdenen
 • spiller høj musik og larmer om natten
 • er tæt på at blive sagt op fra bolig eller er allerede sat ud.

De mennesker, der kan have brug for vores hjælp, har sjældent blot et af kendetegnene. Selvom en person hører høj musik om natten eller har et alkoholmisbrug, er han eller hun ikke nødvendigvis i vores målgruppe.

Vi har tre omdrejningspunkter for vores arbejde i Det Opsøgende Team. Ønsker du at vide mere om vores arbejde end det du kan læse nedenfor, er du altid velkommen til at kontakte os.

Relationsarbejde

Når vi hører om eller møder et menneske, der kan have brug for vores hjælp, handler det i første omgang om at få skabt kontakten.

Nogle kan have været uden kontakt med mennesker fra det etablerede system i mange år, og nogle har så lidt tiltro til det, at de slet ikke ønsker at modtage hjælp. Det handler derfor om at få skabt en relation og opbygge en tillid. Både tilliden og relationen fortsætter vi med at arbejde på hele i forløbet.

Kontakten til Det Opsøgende Team er på frivillig basis. Det betyder, at alle har ret til at takke ”nej” til vores hjælp. Men vi oplever, at langt de fleste mennesker, vi opsøger, i hvert fald med tiden gerne vil have den.

Alle har ret til at være anonym, så længe de ønsker det.

Brobygning

Når kontakten er der, får brugeren 1-2 faste kontaktpersoner. Kontaktpersonerne står til rådighed med hjælp og støtte, alt efter hvad den enkelte brugers behov er.
Det kan både være små ting i det daglige eller store ting for fremtiden. Vores bruger kan for eksempel have brug for et sted at sove eller noget at spise her og nu, men der kan også være behov for at finde en lejlighed, få den rigtige økonomiske hjælp eller et længerevarende behandlingstilbud. Andre gange er der bare brug for nogen at tale med.

Målet er på sigt at hjælpe den enkelte tilbage til det etablerede system igen. Derfor handler meget af vores indsats om langsomt at bygge bro og genskabe kontakten til de forskellige muligheder og tilbud i systemet, der er for den enkelte.

Fælles for vores brugeres problemer er, at de ikke kan løses fra dag til dag. Det kan i nogle tilfælde gå hurtigt. Men for det meste tager det tid og ofte lang tid. At følge nogen tilbage til det etablerede system er en proces, der kræver en både fleksibel og tålmodig arbejdsindsats.

Udvikling af viden

En væsentlig del af Det Opsøgende Teams arbejde handler om udvikling af viden. Vi arbejder med en gruppe mennesker, der er svære at sige noget generelt om, andet end at de alle har mistet kontakten til systemet og dem, der kan hjælpe. At hjælpe dem tilbage har vi mange gode erfaringer med. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden deler vores erfaring og viden – både indbyrdes, men også udadtil.

Det Opsøgende Team er derfor ofte rundt i landet og formidle viden og deltager i både møder og konferencer, der gør os klogere og dygtigere til at hjælpe.