Gadeteamet består af 4 sygeplejersker, som tilbyder dig sygeplejefaglig hjælp og støtte til at sikre at du får den rette hjælp her og nu. Vi vil gøre vores for at fungere som brobygger og bindeled mellem dig og social- og sundhedsvæsenet.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

  • Brobygning til og koordinering med sundhedsvæsenet
  • Sårpleje
  • Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
  • Henvise til relevante sociale indsatser
  • Følgeskab og kontakt til egen læge, tandlæge, sygehus eller rus-middelcenter.

Vi går på gaden alle hverdage klokken 7:30 - 15. Du er altid velkommen til at kontakte os på nedenstående nummer, ellers kan du finde os på gaden eller spørge efter os på Værestederne i Aarhus.

Offentlig myndighed, en nabo eller et familiemedlem der er bekymret for en pårørende eller borger, er også velkomne til at kontakte os i Gadeteamet. Du kan tage kontakt til os gennem koordinationsenheden på: Nørre Alle 31, 3. sal 8000 Aarhus Tlf. 87 13 36 86.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Ønsker du hjælp fra Gadeteamet, skal du blot kontakte os.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 12.