Tryghed er vigtigt for at have en god by, og i tilfælde hvor trygheden udfordres kan vi kontaktes. Vi kan rådgive, konfliktmægle og i tilfælde hvor det ikke er til-strækkeligt, vil vi indgå i en koordineret helhedsorienteret indsats med relevante parter, for at forbedre situationen i det pågældende område.

Vi arbejder dialogbaseret og skaber ofte lokale netværk i utrygge områder, fordi vi vurderer at det er nødvendigt, for at kunne løse en given problemstilling på bedste vis. Det skaber ligeledes mulighed for en anderledes og kreativ tilgang til løsninger.

”Kendskab er venskab” er et af de udgangspunkter vi ofte ser, som en del af løsningen med at skabe tryghed. Derfor er den gode dialog og løbende dialog et af de værktøjer vi bruger. Det kan f.eks. være at skabe forståelse overfor socialt udsatte grupper, men samtidig vil det også handle om at skabe forståelse hos de socialt udsatte, med henblik på omgivelserne. Gensidig respekt, tolerance og mangfoldighed er nøgleord i vores arbejde med tryghed i byens rum.

Tilstedeværelse og tilgængelighed

Vi er tre sociale viceværter, og vi er til stede i byens rum flere gange dagligt. Derudover er
vi til rådighed på telefonen og vægter at kunne reagere hurtigt på henvendelser. Vores
primære arbejdstid er alle hverdage klokken 8-15:30.

Er der situationer eller vilkår, der kræver at vi er til stede i andre tidsrum, forsøger vi at imødekomme det, så fleksibelt som muligt.