En visitation er en samtale med en professionel medarbejder. Sammen prøver I at finde det tilbud, der passer bedst til dig. For at blive visiteret skal du ringe til os på visitationstelefonen.

De andre kurser er åbne - og du kan bare melde dig til. 

Mere info

Hvis du vil have mere information om kurserne, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er ADHD, og hvordan støtter man op? At være voksen med en ADHD-diagnose kan skabe udfordringer i hverdagen. Det kan både være i dagligdagens udfordringer, men også når det gælder relationer.

Vi holder en workshop, hvor det både er muligt at høre om hvad og hvordan, det er at være voksen med ADHD/ADD, samt hvordan, man som pårørende støtter op.

Derudover vil det være muligt at høre og tale med en peer-medarbejder, der deler ud af sine levede erfaringer med ADHD.

Målgruppe

Alle voksne med interesse fra ADHD.

Indhold

Workshoppen vil være delt op i tre dele.

 1. Oplæg om ADD/ADHD
  I oplægget får du viden om ADD/ADHD og indsigt i, hvordan det føles at leve med ADHD. Derudover vil der være fokus på, hvad der kan være på spil i relationen mellem den voksne med ADHD og pårørende, og hvordan de bedst støtter op.

 2. Oplæg fra peer-medarbejder
  At leve med ADHD og hvad er vigtigt i mine relationer.

 3. Gruppedrøftelse/netværksdannelse
  I den sidste del af workshoppen vil der være mulighed for at tale med andre i lignende situation og mulighed for at skabe netværk med andre, hvis man ønsker det. Der vil være spørgsmål til at sætte samtalerne i gang samt hjælp fra medarbejdere.

Praktisk

Tilmelding sker via workshop@adhdaarhus.dk Du bedes opgive navn, telefon og e-mail. Der er plads til ca. 40 personer til workshoppen.
Workshoppen afholdes torsdage den 13. januar 2022 kl. 16.30-19.30.

Vi afholder endnu en workshop den 9. juni 2022 – nærmere info følger.

Målgruppen er voksne med en ADHD/ADD-diagnose, som ønsker viden, selvindsigt og redskaber til at håndtere hverdagen.

Mål for kurset

At deltagerne:

 • får øget viden om ADHD.
 • får indsigt i og accept af egen situation: Hvilke begrænsninger er der i hverdagen? Hvilken støtte har jeg brug for? Hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
 • bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner
 • bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation, bl.a. som basis for deltagelse på arbejdsmarkedet.
 • får et rum for udveksling af viden og erfaringer med ligesindede som grundlag for fælles læring.

Indhold

Kurset følger et fast koncept med undervisning i et nyt tema hver kursusgang. Her præsenterer vi konkrete redskaber til håndtering af hverdagens udfordringer. Selv om temaerne i høj grad er fastlagt på forhånd, indgår deltagernes egne erfaringer som en væsentlig del af undervisningen og er med til at forme de enkelte temaer.

Temaer, der tages op på kurset:

 • ADHD – en anderledes måde at være i verden på
 • Min ADHD
 • Vaner og rutiner
 • Stress
 • Energiregnskab
 • Hverdagsstyring
 • Selvregulering
 • Samspil med andre
 • Forandringsprocesser: Erkendelse, accept, ansvar
 • Det gode job/den gode uddannelse

Form

Kursusformen er en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling.  

Praktisk

Undervisningen er en gang om ugen, i alt 15 gange. To undervisningsgange er afsat til individuelle samtaler.
Der er to undervisere og otte kursister på hvert hold.

Ud over undervisningen kan man vælge at deltage i ”ADHD-værksted - fra tanke til handling”. Værkstedet afholdes hver fredag formiddag klokken 10-12 og bestyres af to peer-undervisere. På værkstedet bliver der arbejdet med at omsætte viden fra undervisningen til handling i hverdagen samt mulighed for yderligere erfaringsudveksling. Planlægningen foregår i samarbejde med deltagerne. Man tilmelder sig fra gang til gang.

 • Hold 1: Tirsdage kl. 9.15-12. Starter 25. januar 2022 og slutter den 17. maj 2022.
 • Hold 2: Tirsdage kl. 13-15.45. Starter 25. januar 2022 og slutter 17. maj 2022.
 • Hold 3: Onsdage kl. 9.15.12.00. Starter 26. januar 2022 og slutter 18. maj 2022.
 • Hold 4: Onsdage kl. 9.15.12.00. Starter 26. januar 2022 og slutter 18. maj 2022.
 • Hold 5: Torsdage 9.15-12.00. Starter 27. januar 2022 og slutter 19. maj 2022.

Visitation

Henvendelse om samtale sker til visitationen i Rehabiliteringsforløb: Louise Gamst og Janni A. Christiansen på telefon 41 85 85 42.

Målgruppen er voksne med en ADHD/ADD-diagnose, som ønsker viden, selvindsigt og redskaber til at håndtere hverdagen, og som gerne vil møde andre i samme situation.

Mål for kurset

At deltagerne:

 • får viden om ADHD.
 • får en første indsigt i egen situation: Hvad er på spil i hverdagens udfordringer? Hvordan mærkes min ADHD?
 • sætter sprog på vanskeligheder og kommunikation med omgivelserne.
 • får et rum for udveksling af viden og erfaringer.

Indhold

Kurset kommer ind på fem fastlagte temaer, som er udgangspunkt for erfaringsudveksling. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og få sparring på de udfordringer, en ADHD/ADD-diagnose kan medføre.

Der bliver desuden præsenteret eksempler på redskaber til brug i hverdagen.

Temaer, der tages op på kurset:

 • ADHD – en anderledes måde at være i verden på
 • Min ADHD
 • Forandringsprocesser
 • Hverdagens udfordringer
 • Kaptajn i eget liv/dannelse af netværk.

Form

Kurset er en blanding af oplæg fra underviserne og fælles erfaringsudveksling.

Praktisk

Undervisningen er en gang om ugen, i alt fem undervisningsgange. Der er to undervisere og otte kursister på holdet.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.30-19.15. Starter 22. januar 2022 og slutter 22. marts 2022.

Visitation

Henvendelse om tilmelding rettes til visitationen i Rehabiliteringsforløb. Der kræves ikke en samtale blot en tilmelding. Kurset er forholdsvis for borgere i uddannelse eller med tilknytning til arbejdsmarkedet.
Kontakt: Louise Gamst og Janni A. Christiansen på telefon 41 85 85 42.