En visitation er en samtale med en professionel medarbejder. Sammen prøver I at finde det tilbud, der passer bedst til dig. For at blive visiteret skal du ringe til os på visitationstelefonen.

De andre kurser er åbne - og du kan bare melde dig til. 

Mere info

Hvis du vil have mere information om kurserne, er du velkommen til at kontakte os.

Et kursus for dig, der er fyldt 18 år, som har en ADHD- eller ADD-diagnose, som ønsker viden om, hvad der er på spil med en ADHD-problematik og som vil møde andre i samme situation.

Målet er, at du på kurset:

 • Får viden om ADHD.
 • Får indsigt i din situation – hvad er der på spil i hverdagens udfordringer, hvordan mærkes din ADHD.
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer.

Kursets indhold

Kurset består af tre fastlagte temaer, der danner udgangspunkt for erfaringsudveksling. Der er mulighed for at stille spørgsmål og få sparring på de udfordringer en ADHD diagnose kan medføre. Vi præsenterer også eksempler på redskaber, du kan bruge i hverdagen.

Temaerne er:

 1. ADHD-diagnosen.
 2. Min ADHD.
 3. Hverdagens udfordringer. 

Form

Kursusformen er en blanding af oplæg fra underviseren og fælles erfaringsudveksling. Der er fire kursushold, som hver kan have otte deltagere, og som består af tre lektioner en gang om ugen, i alt tre undervisningsgange.

Intro1. mandag 12-15.45        25.1; 1.2; 8.2 

Intro 2. mandag 9.15-12.00   8.3; 15.3; 22.3 

Intro 3. torsdag 16.30-19.15  8.4; 15.4; 22.4 

Intro 4. onsdag 9.15-12.00     9.6; 16.6; 23.6 

 

Sådan får du adgang til kurset

Kontakt os på telefon eller Digital Post med oplysning om navn, telefon og mailadresse. Så får du en plads, hvis der stadig er ledige pladser. 

Hvad er ADHD, og hvordan støtter man op? Kom til workshop mandag den 23. september 2021 klokken 16.30-19.30.

At være voksen med en ADHD-diagnose kan skabe udfordringer i hverdagen. Det kan både være i dagligdagens udfordringer, men også når det gælder relationer.

Vi holder derfor en workshop, hvor det både er muligt at høre om hvad og hvordan, det er at være voksen med ADHD/ADD, samt hvordan, man som pårørende støtter op.

Derudover vil det være muligt at høre og tale med en peer-medarbejder, der deler ud af sine levede erfaringer med ADHD.

Workshoppens tre dele

 1. Oplæg om ADD/ADHD
  I oplægget får du viden om ADD/ADHD og indsigt i hvordan det føles at leve med ADHD. Derudover vil der være fokus på hvad der kan være på spil i relationen mellem den voksne med ADHD og pårørende, og hvordan de bedst støtter op.

 2. Oplæg fra Peermedarbejder
  At leve med ADHD og hvad er vigtigt i mine relationer.

 3. Gruppedrøftelse/Netværksdannelse
  I den sidste del af workshoppen vil der være mulighed for at tale med andre i lignende situation og skabe netværk med andre, hvis man ønsker det. Der vil være spørgsmål til at sætte samtalerne i gang samt hjælp fra medarbejdere.

Tilmelding

”ADHD og hva’ så? Workshops” er åben for alle interesserede. Tilmelding sker via workshop@adhdaarhus.dk

Målgruppen er voksne med en ADHD/ADD-diagnose, som ønsker viden, selvindsigt og redskaber til at håndtere hverdagen.

Målet for kurset er at du:

 • Får øget viden om ADHD.
 • Får indsigt i og accept af egen situation: Hvilke begrænsninger er der i hverdagen? Hvilken støtte har jeg brug for? Hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
 • Bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner
 • Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation, bl.a. som basis for deltagelse på arbejdsmarkedet
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer med ligesindede som grundlag for fælles læring

Indhold

Kurset følger et fast koncept med undervisning i et nyt tema hver kursusgang. Her præsenterer vi konkrete redskaber til håndtering af hverdagens udfordringer. Selv om temaerne i høj grad er fastlagt på forhånd, indgår dine og de andre deltageres egne erfaringer som en væsentlig del af undervisningen, og de er med til at forme de enkelte temaer.

Temaer vi tager op på kurset:

 • ADHD-diagnosen
 • Min ADHD
 • Hjernen og ADHD
 • Vaner og rutiner
 • Stresshåndtering
 • Energiregnskab
 • Hverdagsstyring
 • Omstilling og fleksibilitet
 • Samspil med andre
 • Forandringsprocesser
 • Impulsivitet og selvregulering
 • Det gode job/den gode uddannelse

Form

Kursusformen er en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling.  Undervisningen er en gang om ugen, i alt 15 gange. To undervisningsgange er afsat til individuelle samtaler. To undervisere og otte kursister på hvert hold.

Kursus 1:
Tirsdage fra klokken 13-15.30. Begynder den 17. august 2021 og slutter den 30. november 2021.

Kursus 2:
Onsdage fra klokken 9.15.12.00. Begynder den 18. august 2021 og slutter den 1. december 2021. 

Kursus 3:
Torsdage fra klokken 9.15-12.00. Begynder den 19. august 2021 og slutter den 9. december 2021. (NB: Aflyst den 23. september 2021)

Kursus 4:
Tirsdage fra klokken 9.15-12.00. Begynder den 24. august 2021 og slutter den 7. december 2021.

ADHD-værksted - fra tanke til handling

Kursister, der deltager på kurset ”ADHD og hva’ så?,” kan vælge at deltage i ”ADHD værksted - fra tanke til handling”. Værkstedet holdes hver fredag formiddag klokken 10-12, og bestyres af to peer-undervisere. På værkstedet arbejder vi med at omsætte viden fra undervisningen til handling i hverdagen. Du tilmelder dig fra gang til gang.

Partnere til unge over 18 år og voksne med en ADHD- eller ADD-diagnose, som ønsker viden om, hvad der er på spil med en ADHD-problematik, og gerne vil møde andre i samme situation.

Tre undervisningsgange om de udfordringer det giver at være partner til en voksen med ADD/ADHD

1. gang: Viden om ADD/ADHD og indsigt i hvordan det opleves at leve med ADD/ADHD.

2. gang: Hvad kan der være på spil i relationen - risikoen for konflikter og misforståelser, der på sigt kan være meget opslidende i forholdet.

3. gang: Kommunikation og samarbejde -

hvordan støtter man op og samarbejder om hverdagens udfordringer.
På kurset lægger vi stor vægt på mulighed for sparring og erfaringsudveksle med andre i en lignende situation.

Form
Kursusformen er en blanding af oplæg fra underviserne og fælles erfaringsudveksling.

 

 

Oplæg om at være voksen med AD(H)D, og hvordan man som pårørende støtter op

At være voksen med en ADHD-diagnose kan give store udfordringer i hverdagen. Når man taler med mennesker, der har fået stillet en ADD/ADHD-diagnose vil man meget ofte høre dem sige: ”Jeg har altid følt mig anderledes”, og det er ofte i denne ”anderledeshed” man kan finde roden til de vanskeligheder den enkelte oplever i hverdagen.
Oplægget vil være i to dele.

I første del får du viden om ADD/ADHD og indsigt i hvordan det opleves at leve med ADHD.
I anden del vil der være fokus på, hvad der kan være på spil i relationen mellem den voksne med ADHD og pårørende og på hvordan man bedst støtter op. Vi kikker også på kommunikation og samarbejde om hverdagens udfordringer.

Oplægget er derfor for dig, der har en ADD/ADHD-diagnose, er pårørende til en voksen med ADD/ADHD-diagnose, arbejder med unge eller voksne med ADD/ADHD eller bare er interesseret i at høre om ADD/ADHD.
Kurset indeholder også en kort introduktion til samarbejdsredskabet Kaptajn i eget liv

Deltagelse er gratis

Et kursus for dig, der er fyldt 18 år, har en ADHD- eller ADD-diagnose, modtager bostøtte i Aarhus Kommune og gerne vil have viden, selvindsigt og redskaber til at håndtere hverdagen.

Målet for kurset er, at du:

 • Får viden om ADHD
 • Får øget indsigt i din egen situation, hvilke begrænsninger du har i hverdagen, hvilken støtte du har brug for, og hvilke redskaber du kan have nytte af.
 • Bliver bedre til at formidle dine behov i forhold til netværk og støttepersoner.
 • Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation.
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer som grundlag for fælles læring.
 • Inspirere og understøtte samarbejdet med bostøtten.

Indhold

Kurset følger et fast koncept hvor vi underviser i et nyt tema hver kursusgang. Vi præsenterer konkrete redskaber til at håndtere hverdagens udfordringer med. Selv om temaerne i høj grad er fastlagt på forhånd, vil deltagernes egne erfaringer indgå som en væsentlig del af undervisningen og være med til at forme de enkelte temaer. Din bostøtte vil modtage materialet fra undervisningen efter hver gang, så du kan afprøve redskaberne sammen med din bostøtte.

Temaer der tages op på kurset:

 • ADHD-diagnosen
 • Min egen ADHD
 • Hjernens og ADHD
 • Stresshåndtering
 • Vaner og rutiner
 • Energiregnskab
 • Hverdagsstyring
 • Omstilling og fleksibilitet
 • Samspil med andre
 • Hvordan bruger jeg min bostøtte?
 • Selvvagt tema

Form

Kursusformen vil være en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling. Der er plads til ti deltagere. Vi kører tre lektioner en gang om ugen, i alt 12 undervisningsgange. 

Læs mere i brochuren om ADHD-bostøtte. 

Tilmelding

Du skal henvises via din bostøtte, som også kan give dig en informationsfolder.

Kurset er for dig, der er fyldt 25 år, har en ADHD- eller ADD-diagnose og som ønsker viden, selvindsigt og redskaber til at håndtere hverdagen. Du skal være indstillet på at indgå i et tæt, forpligtende samspil med de andre kursister i samme situation og at arbejde målrettet med at skabe forandring i livet.

Målet er, at du:

 • Får viden om ADHD
 • Får øget indsigt i egen situation - hvilke begrænsninger er der i hverdagen, hvilken støtte har jeg brug for, og hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
 • Bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner.
 • Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation.
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer som grundlag for fælles læring.

Indholdet på kurset er ikke fastlagt i detaljer på forhånd, men aftales i samarbejde med deltagerne på kurset ud fra deres konkrete behov og ønsker.

Kursets indhold

Indholdet er ikke fastlagt i detaljer på forhånd, det aftales i samarbejde med deltagerne på kurset ud fra deres konkrete behov og ønsker.

Overordnet er kurset delt op i tre hovedfaser:

 1. fase: Undersøgelse af, hvad ADHD er, hvad det betyder for den enkelte, hvordan det påvirker hverdagen, og hvordan hver enkelt har håndteret de udfordringer, han eller hun møder. Vi arbejder desuden med accept af egen situation og sprogliggørelse af udfordringer som basis for at formulere, hvordan man fungere bedst i samspil med andre og hvilke særlige behov, man eventuelt har.

 2. fase: Specifikke udfordringer, som er fælles for deltagerne, fx energi, søvn, organisering, samspil med andre osv. Vi arbejder med at forstå mekanismerne i udfordringerne og med at udvikle og afprøve forskellige redskaber og strategier, der passer til den enkelte.

 3. fase: Fremtiden - er der en plan for, hvad der skal ske efter kurset? Er der behov for at træffe eksistentielle valg om større livsområder – familie, job, bolig? Er der behov for yderligere hjælp eller støtte?

Form

Kursusformen bliver en blanding af oplæg fra undervisere, og fælles erfaringsudveksling. Desuden er der mulighed for afprøvning af redskaber med feedback og sparring. Der er plads til otte deltagere. Der er tre lektioner to gange om ugen. I alt 30 undervisningsgange.

Tidspunkter for forløbet kan findes i kataloget for Rehabiliteringsforløb.

Tilmelding

Inden du starter skal du til en visitationssamtale. Ring på visitationstelefonen og bestil tid til en samtale.

Et kursus for dig, der er fyldt 18 år, har en ADHD- eller ADD-diagnose og som ønsker viden, selvindsigt og redskaber til at håndtere hverdagen.

Målet er, at du:

 • Får øget viden om ADHD.
 • Får indsigt i og accept af egen situation - hvilke begrænsninger er der i hverdagen, hvilken støtte har jeg brug for, og hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
 • Bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner.
 • Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation, bl.a. som basis for deltagelse på arbejdsmarkedet.
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer som grundlag for fælles læring.


Indhold

Kurset følger et fast koncept, hvor vi underviser i et nyt tema hver kursusgang. Vi præsenterer konkrete redskaber til håndtering af hverdagens udfordringer. Selv om temaerne i høj grad er fastlagt på forhånd, vil deltagernes egne erfaringer indgå som en væsentlig del af undervisningen, og være med til at forme de enkelte temaer.

Temaer, der tages op på kurset:

 • ADHD-diagnosen
 • Min egen ADHD
 • Hjernens indretning
 • Mål og retning
 • Vaner og rutiner
 • Stresshåndtering
 • Energiregnskab
 • Hverdagsstyring
 • Omstilling og fleksibilitet
 • Samspil med andre
 • Selvvalgt tema

Form

Kursusformen vil være en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling. Der er to hold, som hver kan have otte deltagere og varer tre lektioner en gang om ugen, i alt 12 undervisningsgange.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

Tilmelding

Inden du starter skal du til en visitationssamtale. Ring på visitationstelefonen og bestil tid til en samtale.

Et kursus for dig med en ADHD/ADD-diagnose, som ønsker viden om, hvad der er på spil med en ADHD/ADD -problematik, og gerne vil møde andre voksne i samme situation.

Mål for kurset er, at du:

 • Får viden om ADHD.
 • Får en første indsigt i egen situation: Hvad er på spil i hverdagens udfordringer? Hvordan mærkes min ADHD?
 • Sætter sprog på vanskeligheder og kommunikation med omgivelserne
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer.

Indhold

Kurset kommer ind på fem fastlagte temaer, som er udgangspunkt for erfaringsudveksling. Du får mulighed for at stille spørgsmål og få sparring på de udfordringer, en ADHD/ADD-diagnose kan medføre.

Vi præsenterer desuden eksempler på redskaber til brug i hverdagen:

 • ADHD-diagnosen
 • Min ADHD
 • Forandringsprocesser
 • Hverdagens udfordringer
 • Kaptajn i eget liv/dannelse af netværk.

Form

Kurset er en blanding af oplæg fra underviserne og fælles erfaringsudveksling.

Praktisk

Undervisningen er en gang om ugen, i alt fem undervisningsgange. To undervisere og otte kursister. Kurset begynder tirsdag den 26. oktober 2021 og slutter den 23. november 2021.

Tidspunkt:
Tirsdage fra klokken 16.30-19.15.