Kurset kræver visitation, som er en samtale med en professionel medarbejder. Sammen prøver I at finde det tilbud, der passer bedst til dig. For at blive visiteret skal du ringe til os på visitationstelefonen.

Vi har i øjeblikket lukket for henvendelser til ADHD-undervisning, da ventelisten er meget lang. Du kan henvende dig igen 15. februar 2023, hvis du ønsker at søge en plads på ADHD-undervisningens kommende semestre.

I mellemtiden henviser vi til vores øvrige tilbud i rehabiliteringsforløb samt til virtuel ADHD-oplæg
Password: adhdkaptajn

Mere info

Hvis du vil have mere information om kurserne, er du velkommen til at kontakte os.

Målgruppen er voksne med en ADHD/ADD-diagnose, som ønsker viden, selvindsigt og redskaber til at håndtere hverdagen.

Mål for kurset

At deltagerne:

 • får øget viden om ADHD.
 • får indsigt i og accept af egen situation: Hvilke begrænsninger er der i hverdagen? Hvilken støtte har jeg brug for? Hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
 • bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner
 • bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation, bl.a. som basis for deltagelse på arbejdsmarkedet.
 • får et rum for udveksling af viden og erfaringer med ligesindede som grundlag for fælles læring.

Indhold

Kurset følger et fast koncept med undervisning i et nyt tema hver kursusgang. Her præsenterer vi konkrete redskaber til håndtering af hverdagens udfordringer. Selv om temaerne i høj grad er fastlagt på forhånd, indgår deltagernes egne erfaringer som en væsentlig del af undervisningen og er med til at forme de enkelte temaer.

Temaer, der tages op på kurset:

 • ADHD – en anderledes måde at være i verden på
 • Min ADHD
 • Vaner og rutiner
 • Stress
 • Energiregnskab
 • Hverdagsstyring
 • Selvregulering
 • Samspil med andre
 • Forandringsprocesser: Erkendelse, accept, ansvar
 • Det gode job/den gode uddannelse

Form

Kursusformen er en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling.  

Praktisk

Undervisningen er en gang om ugen, i alt 15 gange. To undervisningsgange er afsat til individuelle samtaler.
Der er to undervisere og otte kursister på hvert hold.

Visitation

Henvendelse om samtale sker til visitationen i Rehabiliteringsforløb: Louise Gamst og Janni A. Christiansen på telefon 41 85 85 42.