Målet for deltagelse i forløbene er at afklare og udvikle sine ressourcer for at kunne trække på dem i hverdagen. At komme tættere på et meningsfuldt liv med trivsel og oplevelsen af kontrol over eget liv.

Gruppeforløbene er en mulighed for i et trygt miljø at få støtte til at arbejde med det, der er svært i hverdagen. Måske noget, der også har gjort det vanskeligt at begynde på eller fastholde tilknytningen til uddannelse, job eller anden aktivitet.