I forløbet arbejder vi bl.a. med at få større selvindsigt og større robusthed i forhold til næste bærende og realistiske skridt og at blive afklaret i forhold til langsigtet tilknytning  

Temaer i gruppen kan fx være:

  • Støtte til at blive klædt på til samarbejdet med Jobcenter, virksomhedskonsulenter og andre relevante samarbejdspartnere.
  • Hvordan får jeg indblik i min egen formåen?
  • Oplevelse af kontrol i eget liv.
  • Hjemmeliv og struktur.
  • Hvad er livsvilkår, og hvad er psykisk sygdom?
  • Mål og retning.
  • Hvad skal, kan og vil jeg være med til?

Tilbuddets indhold

I gruppen arbejder vi med en blanding af tematiske oplæg fra gruppelederne, individuelle øvelser, øvelser i grupper, dialog samt erfaringsudveksling. Vi lægger op til refleksioner i forhold til egen læring, nye handlemuligheder og øvepunkter.

Der er to gruppeledere og otte deltagere, og forløbet varer ca. ½ år.

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil deltage i Afklaringsgruppen, så ring på vores visitationstelefon og aftal tid til en visitationssamtale.