Forløbet baserer sig på programmet ”Gør noget – få det godt”, der er inspireret af et evidensbaseret sundhedsfremmende program med fokus på meningsfulde aktiviteter.  

Indholdet kan fx være:

  • Hvad er aktivitet?
  • Hvordan påvirker aktivitet positivt min hverdagssundhed?
  • Hvordan påvirker psykiske vanskeligheder min mulighed for en aktiv hverdag?
  • Hvordan kan jeg igen få betydningsfulde aktiviteter ind i mit liv?

Tilbuddets indhold

Arbejdsformen er en blanding af oplæg fra gruppelederne, individuelle- og gruppeøvelser, dialog samt erfaringsudveksling. Aktiviteter og øvelser udføres sammen og individuelt. Forløbet strækker sig over 4 måneder.

Grupperne er på 10 deltagere og to gruppeledere.

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil deltage på Gør noget, få det bedre, så ring på vores visitationstelefon og aftal tid til en visitationssamtale.