I forløbet bliver du gennem samtale og aktiv lytning klogere på dine egne reaktioner og handlemuligheder. På den måde bliver du bedre til at overkomme/overvinde nye og tilbagevendende problematikker i din hverdag.

Tilbuddets indhold

Vi veksler mellem afklarende runde, hvor den enkelte fortæller, hvad du er optaget af og dialog med udgangspunkt i temaer bragt op i runden. Gruppen er med til at beslutte, hvilke temaer, der skal arbejdes aktivt med.

En forløbsperiode er på ca. 16 gange én gang om ugen.

Der er to gruppeledere og otte deltagere, og forløbet varer ca. ½ år.

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil deltage i Hverdagsmestring, så ring på vores visitationstelefon og aftal tid til en visitationssamtale.