I forløbet får du mulighed for at tilegne dig en øget forståelse af egne virkemidler og grundlæggende kommunikationsfærdigheder.
Gruppen er en tryg mulighed for at øve dig i det svære.

Tilbuddets indhold

Vi arbejder med en tematiske oplæg fra gruppelederne, individuelle øvelser og gruppeøvelser, videoklip, dialog samt erfaringsudveksling. Vi lægger op til refleksioner ift. egen læring, nye handlemuligheder og øvepunkter.

En forløbsperiode er på ca. 14 gange én gang om ugen.

Der er to gruppeledere og otte deltagere. 

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil deltage i Kommunikation, så ring på vores visitationstelefon og aftal tid til en visitationssamtale.