Vi arbejder med udfordringer i forhold til spisemønstre: madregler, kropsopfattelse og motionsvaner.  

Temaer i gruppen kan fx være:

  • Håb og frygt i forhold til gruppen og forløbet.
  • Spiseforstyrrelsen som løsning.
  • Min livshistorie og spiseforstyrrelsens historie.
  • Personlige værdier og mål.
  • Identitet og personlighed.
  • Skam og skyld.

Tilbuddets indhold

Vi arbejder med temaer gennem samtale, fælles refleksioner og fælles øvelser.

Grupperne er på syv deltagere og to gruppeledere og mødes hver torsdag.

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil deltage i Overvejelsesgruppen, så ring på vores visitationstelefon og aftal tid til en visitationssamtale.