Sammen med de andre i gruppen får du mulighed for at træne og udvikle dine færdigheder i forhold til bl.a. at:

  • være deltagende i en gruppe
  • opnå øget mestring af dine psykiske udfordringer.
  • være villig til at tro på og se muligheder for forandring.
  • få indsigt i, hvad du er god til og har svært ved, samt hvordan du bruger dette konstruktivt.
  • kunne kommunikere og samarbejde med andre og få feedback på egen kommunikationsform.
  • opleve at få betydning for andre.
  • kunne klare hverdagens opgaver.

Der er mulighed for individuelle samtaler og støtte til at komme i gang og blive en del af tilbuddet. Tilbuddet kan bruges som et supplement til andre behandlingstilbud.

Tilbuddets indhold

Et forløb varer oftest fra tre måneder til et år. Der er mulighed for forlængelse, dog højst til to år.

Der er maks. 10 deltagere på hvert hold og to socialfaglige medarbejdere.

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil deltage i På vej videre, så ring på vores visitationstelefon og aftal et visitationsmøde. Når der er en ledig plads på holdet, kontakter vi dig og inviterer dig til en opstartssamtale.