Vi arbejder med, at du bliver bedre rustet til at træffe realistiske beslutninger i forhold til dit studie og dit liv ved siden af studiet, og at du får nye vinkler på, om du skal sætte andre mål for dit studieliv og i givet fald hvilke.  

Temaer i gruppen kan fx være:

  • Afklaring af udfordringer i studielivet – personlige og generelle.
  • Perfektionisme – realistiske forventninger til sig selv.
  • Struktur og prioriteringer.
  • En fremtid, der tager hensyn til min psykiske lidelse.
  • Hvordan arbejder jeg eventuelt sammen med studenterrådgivningen, studievejledning m.v.?

Tilbuddets indhold

Arbejdsformen er en blanding af tematiserede oplæg fra gruppeledere, individuelle øvelser samt gruppeøvelser, dialog og erfaringsudveksling.

Grupperne er på otte deltagere og to gruppeledere og mødes hver tirsdag.

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil deltage i Studieliv, så ring på vores visitationstelefon og aftal tid til en visitationssamtale.