I gruppetilbuddene mødes du hver uge med din gruppe og de to gruppeledere. Du får opbakning til at styrke dine sociale færdigheder og blive afklaret i forhold til, hvad der skal ske videre i dit liv.

Et tilbud til dig, der er 18-65 år, har en psykisk sygdom eller sårbarhed og ønsker, gennem en gruppe, at undersøge din egen situation, handlemuligheder og kompetencer i dagligdagen.

Uanset hvilken gruppe du deltager i, får du mulighed for at  undersøge, hvordan du kommer tættere på næste bærende og realistiske skridt. Det kan være inden for områder som praktik, job, uddannelse og at leve et liv, så tæt på dine egne værdier som muligt.
Du skal have lyst til forandring og til at være aktivt deltagende i både din egen og de andre gruppedeltageres proces. Du skal også være parat til at give respons og dele erfaringer.

Der er fem typer mestringsgrupper

Et tilbud til dig, der er 18 - 30 år, har en psykisk sygdom eller sårbarhed og gerne vil arbejde med at udvikle færdigheder og indsigt til at tackle de psykiske problemer, der spænder ben i din hverdag. Du skal have et ønske om at blive klogere på dig selv og din fremtid og at blive parat til uddannelse eller job.

I gruppen er vi sammen om aktiviteter, der kan støtte dig i at udvikle færdigheder og indsigt inden for de områder du ønsker at forandre.

Aktiviteterne er bygget op over fire områder:

 1. Relationer og samvær
 2. Selvindsigt og målarbejde
 3. Vidensdeling eller undervisning
 4. Praktiske opgaver.


Tilbuddets indhold

Grupperne mødes mandag til torsdag, i alt 13 timer om ugen. Længden af forløbet er individuelt og aftales altid i samarbejde med din sagsbehandler, hvis du har sådan en.

Grupperne er på ti unge og to socialfaglige medarbejdere.

Hvis du vil vide mere om tilbuddet, så ring på telefon 41 85 69 71 eller 41 86 08 70

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil starte i Ungetilbuddet, så ring på telefon 41 85 85 42 og aftal et visitationsmøde. Når der er en ledig plads på holdet, kontakter vi dig og inviterer dig til en opstartssamtale.

Gruppetilbud til dig, der er fyldt 18 år, har en psykisk sårbarhed eller sociale problemer. Forløbet handler om at arbejde med mål for at komme videre i livet med job, uddannelse eller anden beskæftigelse.

Der er mulighed for individuelle samtaler og støtte til at komme i gang og blive en del af tilbuddet. Du kan bruge gruppetilbuddet som et supplement til andre behandlingstilbud. Vi har fokus på at sætte og arbejde med mål.

Sammen med de andre i gruppen får du mulighed for at træne og udvikle dine færdigheder i forhold til at:

 • Mestre din psykiske sårbarhed
 • Tro på og se muligheder for forandring
 • Få indsigt i, hvad du er god til og har svært ved, og hvordan du bruger det konstruktivt
 • Være i en gruppe
 • Kunne kommunikere og samarbejde med andre
 • Opleve at få betydning for andre - opbygge selvværd og selvtillid
 • Kunne klare hverdagens opgaver.

Der er mulighed for individuelle samtaler og støtte til at komme i gang og blive en del af tilbuddet. Tilbuddet kan bruges som et supplement til andre behandlingstilbud.


Tilbuddets indhold

Gruppen mødes mandag og onsdag klokken formiddag, og der er morgenmad til dem, der ønsker det. Et forløb varer oftest fra tre måneder til et år. Der er mulighed for forlængelse, dog højst til to år.

Der er maks. 10 deltagere på hvert hold og to socialfaglige medarbejdere.

Hvis du vil vide mere, så ring på telefon 41 85 69 74 eller 41 85 69 72.


Adgang til tilbuddet

Hvis du vil starte i forløbet, så ring til telefon 41 85 85 42 og aftal tid til en visitationssamtale.

Et forløb, som på en enkel måde giver dig mulighed for at få kendskab til elektronik og programmering via en lille computer, der hedder Raspberry Pi.

Via arbejdet med Raspberry Pi, kan du øve dig i at tilegne dig ny viden, at samarbejde og kommunikere og at løse enkle programmeringsopgaver.

På holdet vælger I forskellige projekter, som I samarbejder om at løse og præsentere for hinanden.

Projekter kan fx være at:

 • Afprøve forskellige Linux styresystemer
 • Få en lysdiode til at blinke
 • Lave en vejrstation
 • Lave en alarm
 • Prøve en simpel programmering.

Du skal ikke have specielle it-kompetencer for at deltage på holdet.

Hvis du vil vide mere om tilbuddet, så ring på telefon 41 85 69 72

Se også raspberrypi.org


Adgang til tilbuddet

Hvis du vil starte på holdet, så ring på telefon 41 85 85 42 og aftal tid til en visitationssamtale.