Målet med tilbuddet er, at du:

 • får klarhed over, hvilke rettigheder og forpligtelser, der følger med den igangværende afklaring
 • får større selvindsigt og større robusthed i forhold til næste bærende og realistiske skridt
 • bliver mere afklaret i forhold langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet
 • kommer tættere på og står personligt stærkere i forhold til dine valg

Eksempler på temaer, vi kan tage op i gruppen:

 • støtte i forhold til samarbejdet mellem dig og jobcentret
 • stresshåndtering og analyse
 • hvordan får jeg indblik i min egen formåen?
 • oplevelse af kontrol i eget liv – hvor, hvordan, hvorfor. Og når man ikke kan have kontrol, hvad gør man så?
 • hjemmeliv og struktur
 • hvad er livsvilkår og hvad er psykisk sygdom
 • mål og retning – hvilke skridt kunne der være på vej mod målet?
 • hvad skal, kan og vil jeg være med til?

Tilbuddets indhold

Gruppen mødes en gang om ugen i to timer. Der kan være otte deltagere i gruppen, og der er to gruppeledere tilknyttet.

Der vil være en blanding af oplæg fra gruppelederne, dialog og erfaringsudveksling.

Du kan deltage i gruppen for at få afklaring i et forløb, der kan vare op til et år. Derudover kan du deltage yderligere et år, hvor du prøver nye job/aktiviteter af, mens du stadig har kontakt til gruppen, som støtter dig undervejs. Det laver du aftaler om sammen med din sagsbehandler.