Målet er at du, via samtale, aktiv lytning og respons, bliver klogere på dine egne reaktioner og handlemuligheder, så du bliver bedre til at overvinde nye og tilbagevendende problematikker i din hverdag.

Vi har fokus på et balanceret og aktivt liv, der giver dig mulighed for at træffe bevidste valg og giver dig mulighed for at holde dit fokus på dine mål og dine værdier.

Eksempler på temaer, vi kan tage op i gruppen:

  • hvordan holder man fokus på, hvad man kan påvirke, og hvordan kan man nærme sig en accept af omstændigheder, der ligger udenfor ens kontrol?
  • hvordan skelner man mellem generelle livsvilkår og vilkårene, der er knyttet til at leve med psykisk sygdom/psykisk sårbarhed?

Tilbuddets indhold

Gruppen mødes en gang om ugen i to timer. Der kan være otte deltagere i gruppen, og der er tilknyttet to gruppeledere.

Arbejdet i gruppen vil være baseret på runder, hvor den enkelte fortæller om sine udfordringer, og dialog der tager udgangspunkt i det, der bliver bragt op af deltagerne.

Du kan deltage i gruppen i op til to år.