• Her kan du være sammen med andre i samme situation
  • Du kan få et frirum til at dele dine erfaringer i forhold til de fordele og ulemper, du oplever, der er ved at have en spiseforstyrrelse
  • Du kan blive mødt med forståelse af andre, der ved, hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse.

Eksempler på temaer, vi kan tage op i gruppen:

  • håb og frygt i forhold til gruppen og forløbet
  • spiseforstyrrelsen som løsning
  • min livshistorie og spiseforstyrrelsens historie
  • personlige værdier og mål
  • identitet og personlighed

Vi arbejder med temaerne gennem samtale, fælles refleksioner og fælles øvelser.

Tilbuddets indhold

Gruppen mødes en gang om ugen i to timer. Der kan være 7 deltagere i gruppen, og der vil være 2 gruppeledere, som begge deltager og er ansvarlige for dagens program.