Målet er, at du:

  • bliver klogere på sig selv i forhold til forskellige uddannelsesmuligheder og hvilke krav, der er i forhold til dine egne ressourcer
  • kommer tættere på at kunne træffe realistiske valg i forhold til fremtidig studieretning.

Eksempler på temaer, vi kan tage op i gruppen:

  • ressourcer
  • selvindsigt – ex. er mit drømmestudie foreneligt med reelle ressourcer og andre ønsker for en fungerende hverdag. Findes der flere veje mod det, jeg tænker er godt for mig?
  • mål, ønsker og motivation – har jeg realistiske mål, der kan omsættes indenfor det næste år?
  • uddannelse og job, hvad findes der af forskellige muligheder og hvordan bliver jeg klogere på krav og indhold?
  • hvad fremmer og hæmmer arbejdet med uddannelsesmålet lige nu?
  • hvordan får man kontakt til UU vejledere og andre relevante aktører?

Tilbuddets indhold

Gruppen mødes en gang om ugen i to timer. Der kan være otte deltagere i gruppen, og der er to gruppeledere tilknyttet.

Der vil være en blanding af oplæg fra gruppeledere, dialog og erfaringsudveksling.

Du kan deltage i gruppen op til et år.