Målet er, at du:

  • bliver bedre rustet til at træffe realistiske beslutninger i forhold til dit studie og dit liv ved siden af studiet
  • får afklaret, om du skal sætte nye mål for dit studieliv og i givet fald hvilke.

Eksempler på temaer, vi kan tage op i gruppen:

  • afklaring af udfordringer i studielivet – personlige og generelle
  • perfektionisme – realistiske forventninger til sig selv
  • stress håndtering og analyse – hvad er det i virkeligheden der stresser mig
  • selvindsigt
  • struktur og prioriteringer
  • en fremtid, der tager hensyn til min sårbarhed/psykiske lidelse
  • hvordan arbejdes der evt. sammen med studenterrådgivningen, studievejledning mv.

Tilbuddets indhold

Gruppen mødes en gang om ugen i to timer. Der kan være otte deltagere i gruppen, og der er to gruppeledere tilknyttet.

Der vil være en blanding af oplæg fra gruppeledere, dialog og erfaringsudveksling.

Du kan deltage i op til to år, hvor der vil være tid til at blive klogere på, hvor studielivet giver udfordringer og prøve planer af i praksis.