Der er mulighed for individuelle samtaler og støtte til at komme i gang og blive en del af tilbuddet. Du kan bruge gruppetilbuddet som et supplement til andre behandlingstilbud. Vi har fokus på at sætte og arbejde med mål.

Sammen med de andre i gruppen får du mulighed for at træne og udvikle dine færdigheder i forhold til at:

  • Mestre din psykiske sårbarhed
  • Tro på og se muligheder for forandring
  • Få indsigt i, hvad du er god til og har svært ved, og hvordan du bruger det konstruktivt
  • Være i en gruppe
  • Kunne kommunikere og samarbejde med andre
  • Opleve at få betydning for andre - opbygge selvværd og selvtillid
  • Kunne klare hverdagens opgaver.

Der er mulighed for individuelle samtaler og støtte til at komme i gang og blive en del af tilbuddet. Tilbuddet kan bruges som et supplement til andre behandlingstilbud.


Tilbuddets indhold

Gruppen mødes mandag og onsdag klokken formiddag, og der er morgenmad til dem, der ønsker det. Et forløb varer oftest fra tre måneder til et år. Der er mulighed for forlængelse, dog højst til to år.

Der er maks. 10 deltagere på hvert hold og to socialfaglige medarbejdere.

Hvis du vil vide mere, så ring på telefon 41 85 69 74 eller 41 85 69 72.


Adgang til tilbuddet

Hvis du vil starte i forløbet, så ring til telefon 41 85 85 42 og aftal tid til en visitationssamtale.