Formålet med infomøderne er at give et overblik over hvilke tilbud, vi har i Rehabiliteringsforløb og om præmisserne for at kunne være i forløb hos os.

Hvis du ikke allerede kender vores forløb eller er i tvivl om hvilke tilbud, der kunne være relevant for dig dig, anbefaler vi, at du deltager i et infomøde inden en visitationssamtale.

Hvis du vil melde dig til et infomøde eller ønsker at få en visitationssamtale, skal du ringe til os. I samtalen bliver du blandt andet spurgt til, hvad dine mål for forløbet er, og hvordan du er påvirket af dine sårbarheder/udsathed.

Under download finder du mere info om datoer m.m. i vores katalog. Du kan også finde et visitationsskema, som du kan bruge til refleksion og inspiration inden samtalen.

Datoer for infomøder efteråret 2021

Der afholdes infomøder den 3. december kl. 10.00-11.30.

Datoer for infomøder foråret 2022

Der afholdes infomøder den 14, januar, 11. februar, 11. marts, 8. april, 20. maj og 17. juni kl. 10.00-11.30.