Formålet med infomøderne er at give et overblik over hvilke tilbud, vi har i Rehabiliteringsforløb og om præmisserne for at kunne være i forløb hos os.

Hvis du ikke allerede kender vores forløb eller er i tvivl om hvilke tilbud, der kunne være relevant for dig, anbefaler vi, at du deltager i et infomøde inden en visitationssamtale.

Hvis du vil melde dig til et infomøde eller ønsker at få en visitationssamtale, skal du ringe til os. I samtalen bliver du blandt andet spurgt til, hvad dine mål for forløbet er, og hvordan du er påvirket af dine sårbarheder/udsathed.

Under download finder du mere info om datoer m.m. i vores katalog. Du kan også finde et visitationsskema, som du kan bruge til refleksion og inspiration inden samtalen.

Datoer for infomøder efterår 2022/forår 2023

Der afholdes infomøde den 11. november, 9. december 2022 og 6. januar, 3. februar, 3. marts, 14. april, 12. maj og 16. juni 2023 kl. 10.00-11.30.