Her kan du optræne, udvikle og afprøve dine sociale og personlige kompetencer samt få viden og indblik i generelle arbejdsmarkedsforhold. Sammen med dig vil vi arbejde på at udvikle din arbejdsforståelse blandt andet i forhold til, hvilke forventninger der er til dig på arbejdsmarkedet/uddannelse.

Et forløb i praktisk øvebane kan ses som en forberedelse til virksomhedspraktik, uddannelse eller job. Forløbet kan også bruges til beskrivelse af din situation til videre brug i Jobcenterregi. Derudover kan forløbet ses som en afdækning/beskrivelse af skånebehov.