Her kan du prøve dig selv af i arbejdssammenhænge og udvikle dine evner. Det handler om at du finder de ”værktøjer” og ”handlemuligheder”, der kan hjælpe dig med at overskue en vanskelig situation, både i ”her og nu” situationer, men også mere langsigtede strategier indenfor det personlige, sociale og faglige felt.

Varighed og omfang aftaler vi.