Vi står for booking af lokaler, koordinerer forplejning med Café Allé, tager imod telefonbeskeder osv.

Desuden sikrer vi, at AV-udstyret er i orden, udfører lettere rengøring og klargør kursuslokaler til kursisterne.

Derudover har vi opgaver som at vedligeholde hjemmesiden, udarbejde diverse layout-opgaver til brochurer og pjecer. Vi laver forfaldende kontorarbejde, undervisningsmaterialer og arbejder løbende på husets publikation, Bladet. Der indkøbes også fra Kontoret papirvarer etc.

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil starte i Kontor og Service, så ring på telefon 41 85 85 42 og aftal tid til en visitationssamtale.

Hvis du vil vide mere om tilbuddet, så ring på telefon 29 20 35 93.