Vi står for booking af lokaler, klargøring af kursuslokaler m.m. Desuden udfører vi diverse it- og kontoropgaver fx layout af brochurer og pjecer, trykning og samling af undervisningsmaterialer og indkøb af papirvarer.

Adgang til tilbuddet

Hvis du vil starte i Kontor og Service, så ring på vores visitationstelefon og aftal tid til en visitationssamtale.